“Profi-Resurs” Peşə Tədris Mərkəzində tədris ili 15 sentyabr tarixdən başlayıb, iyun ayına qədər və 15 fevral tarixdən başlayıb, noyabr ayına qədər davam edir.

 
Sıra № si  Yarım illər, dərs məşğələləri, tətil, imtahan və istehsalat təcrübəsi  İş həftəsi Başlanır-qurtarır
1   2   3   4
Təhsil müddəti 1 il olan quruplarda
1.  l yarım il    
1.1  Dərs məşğələləri  15 həftə  15 sentyabr - 28 dekabr
2  Qış tətili  1 həftə  29 dekabr - 5 yanvar
3  ll yarım il    
3.1  Dərs məşğələləri  5 həftə  6 yanvar - 10 fevral
3.2  Nəzəri təlim fənlərindən imtahanlar  1 həftə  11 fevral - 17 fevral
3.3  İstehsalat təcrübəsi  7 həftə  18 fevral - 16 iyun
 4  Dövlət buraxılış imtahanları  1 həftə   20 iyundan
Təhsil müddəti 2 il olan quruplarda
I kurs
1.  l yarım il    
1.1  Dərs məşğələləri  15 həftə  15 sentyabr - 28dekabr
2  Qış tətili  1 həftə  29 dekabr - 5 yanvar
3  ll yarım il    
3.1  Dərs məşğələləri  23 həftə  6 yanvar - 30 iyun
4  Yay tətili  11 həftə  1 iyul – 14 sentyabr
II kurs
1.  l yarım il    
1.1  Dərs məşğələləri  15 həftə  15 sentyabr - 28 dekabr
2  Qış tətili  1 həftə  29 dekabr - 5 yanvar
3  ll yarım il    
3.1  Dərs məşğələləri  5 həftə  6 yanvar - 10 fevral
3.2  Nəzəri təlim fənlərindən imtahanlar  1 həftə  11 fevral - 17 fevral
3.3  İstehsalat təcrübəsi   15 həftə  18 fevral - 16 aprel
4  Dövlət buraxılış imtahanları   1 həftə   16 iyundan