Zərgər

Tədris proqramı üzrə digər fənlər:

 • ● Xarici dil (İnglis dili) – 72 saat
 • ● İKT proqramları – 54 saat
 • ● Nitq mədəniyyəti – 40 saat
 • ● Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasları – 18 saat

 

Avtomobil təmir çilingəri

Tədris proqramı üzrə digər fənlər:

 • ● İnformatika — 53 saat
 • ● Kompyuter texnologiyasının əsasları — 20 saat
 • ● İKT proqramları — 192 saat
 • ● Çertyojun oxunması — 38 saat
 • ● Elektrotexnika — 30 saat
 • ● Materialşunaslıq — 38 saat
 • ● Əməyin mühafizəsi — 30 saat
 • ● Avtomobilin quruluşu nəzəri təlim — 91 saat
 • ● Laboratoriya — təcrübə — 69 saat
 • ● Avtomobilin təmiri — 73 saat
 • ● İstehsalat təlimi — 500 saat
 • ● İstehsalat təcrübəsi — 635 saat
 • ● Xarici dil (İnglis dili) — 116 saat

 

Elektrik qaz qaynaqçısı

Tədris proqramı üzrə digər fənlər:

 • ● İnformatika — 53 saat
 • ● Kompyuter texnologiyasının əsasları — 20saat
 • ● İKT proqramları — 192 saat
 • ● Çertyojların oxunması— 38 saat
 • ● Elektrotexnika — 53 saat
 • ● Materialşunaslıq — 61 saat
 • ● Əməyin mühafizəsi — 30 saat
 • ● Qaynaq işlərinin texnologiyası və avadanlıqlar — 118 saat
 • ● İstehsalın ümumi texnologiyası — 61 saat
 • ● İstehsalat təlimi — 812 saat
 • ● İstehsalat təcrübəsi — 635 saat
 • ● Xarici dil (İnglis dili) — 116 saat

 

Kran operatoru

Tədris proqramı üzrə digər fənlər:

 • ● Kompyuter texnologiyasının əsasları — 40 saat
 • ● İKT proqramları — 85 saat
 • ● Texniki rəsmxət — 30 saat
 • ● Elektrotexnika — 30 saat
 • ● Materialşunaslıq — 25 saat
 • ● Əməyin mühafizəsi — 25 saat
 • ● Kranların quruluşu, istismarı və işinin texnologiyası — 95 saat
 • ● Laboratoriya məşğələsi — 395 saat
 • ● İstehsalat təcrübəsi — 355 saat

 

Fərdi kompyuter operatoru

Tədris proqramı üzrə digər fənlər:

 • ● İnformatika — 53 saat
 • ● Kompyuter texnologiyasının əsasları — 38 saat
 • ● İKT proqramları — 89 saat
 • ● Çertyojun oxunması — 38 saat
 • ● Elektrotexnikanın əsasları və mikroelektronika — 38 saat
 • ● Elektrik materialşunaslıq — 38 saat
 • ● Əməyin mühafizəsi — 38 saat
 • ● Sistem proqram təminatı — 90 saat
 • ● Tətbiqi proqramlar — 120 saat
 • ● İstehsalat təlimi — 770 saat
 • ● İstehsalat təcrübəsi — 520 saat
 • ● Xarici dil (İnglis dili) — 154 saat

 

Modelyer Dərzi

Tədris proqramı üzrə digər fənlər:

 • ● Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasları – 18 saat
 • ● Xarici dil (İnglis dili) — 100 saat
 • ● İnformatika — 85 saat
 • ● Nitq mədəniyyəti – 40 saat
 • ● Elektrotexnika — 15 saat
 • ● Materialşunaslıq — 25 saat
 • ● Geyimin hazırlanması texnikası – 45 saat
 • ● Avadanlıq – 40 saat
 • ● Geyimin bədii layihələndirilməsi, konstruksiyası və modellə.dirilməsi – 40 saat
 • ● Əməyin mühafizəsi — 15 saat
 • ● Bazar iqtisadiyyatı və sahibkarlığın əsasları –35 saat
 • ● Estetika, Peşə etikası və psixologiya – 25 saat

 

Bərbər

Tədris proqramı üzrə digər fənlər:

 • ● Xarici dil (İnglis dili) — 72 saat
 • ● İKT proqramları — 54 saat
 • ● Xüsusi rəsm – 23 saat
 • ● Elektrotexnika – 18 saat
 • ● Sanitariya və gigyena – 31 saat
 • ● Bərbər işi – 72 saat
 • ● Materialşunaslıq – 31 saat
 • ● Bazar iqtisadiyyatı və sahibkarlığın əsasları –36 saat
 • ● Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasları – 18 saat

 

Elektrik montyoru

Tədris proqramı üzrə digər fənlər:

 • ● Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasları – 20 saat
 • ● Xarici dil (İnglis dili) — 100 saat
 • ● Estetika, Peşə etikası və psixologiya – 25 saat
 • ● İKT proqramları — 85 saat
 • ● Xüsusi rəsm – 20 saat
 • ● Elektrik materialşunaslıq – 31 saat
 • ● Əməyin mühafizəsi – 20 saat
 • ● Xüsusi texnologiya – 70 saat