Elektrik — elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və təmiri üzrə mütəxəssisdir.

Peşə xüsusiyyətləri

Elektrik istənilən elektrik avadanlıqları ilə məşğul ola bilər: generatorlar, elektrik mühərrikləri, teleavtomatika və s.

Onun xüsusi vəzifələri - quraşdırma, xidmət, sökmə, təmir - iş yerindən asılıdır. Məsələn, şəhər elektrik şəbəkəsinin elektriki elektrik xətlərini çəkə bilər, dirəklərə işıq qurur, onarır və s. Fabrikdə o, elektrik
şəbəkəsinə, həmçinin maşın alətlərinə, generatorlara və s. Xidmət göstərə bilər.

Təhlükəli peşədir. Yüksək gərginliklə işləmək təhlükəlidir, ancaq elektrik təkcə öz həyatından deyil, həm də onun bağladığı və ya təmir etdiyi avadanlıqların istifadəçiləri üçün məsuliyyət daşıyır.

Bilik və bacarıqlar

Elektrik fizika, riyaziyyat, mexanika, rəsmxətt, diaqramları və təsvirləri oxumaq, formulları tətbiq etmək üçün əsas biliklərə malik olmalıdır. O, xidmət göstərdiyi sahə üzrə avadanlıqalrı və onların texniki xüsusiyyətlərini bilməli, diaqnostika və təmir metodlarına sahib olmalıdır. Elektrik təhlükəsizlik tədbirlərini bilməli və elektrik şoku və digər zədələnmələr halında ilk yardım göstərə bilməlidir.

Elektrik peşəsi üzrə bilikləri "Profi-Resurs" Peşə Tədris Mərkəzində kurslar keçərək əldə edilə bilərsiz.

Elektriklər nəyi öyrənəcəklər?

  • • Elektrik təhlükəsizliyi qaydaları
  • • Elektrotexnikanın əsasları(gərginlik, cərəyan şiddəti, müqavimət, Om qanunu və s.)
  • • Multimetrlə sərbəst işləmək (gərginliyi, cərəyan şiddətini, müqaviməti ölçmək)
  • • Avtomobillərin elektrik sxemlərini oxumaq
  • • Təcrübə dərslərində sxemlərin yığılması (rele vasitəsi ilə elektrik mühərrikin qoşulması, dönmə işığı və s.)
  • • Avtomobillərin elektrik cihazlarının işləmə prinsipi (akkumulyator generator startyor və başqaları)
  • • Avtomobillərin kompyuterlə diaqnostika olunması ( KTS proqramı)